یکی از دلایل متداول مسمومیت غذایی، انتقال آلاینده ها یا همان باکتری های بیماری زا از یک ماده غذایی به دیگری از طریق ابزار، ظروف و یا تماس دست آلوده می باشد.

در اغلب موارد، تخته های برش مظنون اصلی انتقال آلودگی می باشد از این رو استفاده از تخته ها با کدهای رنگی متفاوت برای انواع مواد غذایی، بهترین روش برای جلوگیری از انتقال آلودگی هاست.

استفاده از تخته برش های رنگی به شما کمک می کند تا به طور مثال روی تخته ای که ساعتی پیش مرغ خام خرد کرده اید، کاهو خرد نکنید و این یعنی جلوگیری از آلودگی !!!

تخته های برش در 6 رنگ مختلف مورد استفاده قرار می گیرد:

رنگ زرد برای مرغ خام

رنگ سبز برای میوه و سبزیجات

رنگ قرمز برای گوشت خام

رنگ آبی برای ماهی خام

رنگ سفید برای لبنیات

رنگ کرم برای غذای پخته شده

البته اگر همین تفکیک رنگ  در خصوص چاقوهای برش نیزاعمال گردد، بیشتر به سطح ایده آل جلوگیری از انتقال آلودگی نزدیک خواهیم شد